A A A

Dotyczy startów w dnaich 10-11.06.17

Zawodnicy, którzy opuścili planowane starty w Pucharach Polski złożą pisemne wyjaśnienia powodu rezygnacjii ze startu.

Dotyczy to :

1. Bojarczak Dawid - PP Koziegłowy

2. Paszko Piotr -PP Koziegłowy

3. Krysiewicz Piotr - PP MTB Biała

 

Wyjaśnienia proszę złożyc do dnia 15.06.17 do godziny 16.00 -data i godzina zbiórki do treningu szosowego.

Brak pisemnego wyjaśnienia spowoduje  zastosowanie kar regulaminowych, oraz żądanie zwrotu kosztów poniesionych przez KLUB.

 

TRENER: Wiesław Grabek