A A A

Komunikat - WAŻNE !!!!!

 

 

Podczas zgłoszenia do pierwszej eliminacji OOM Tarnogóra stwierdzam brak ważności karty u zawodników:

Szymon Pomian  koniec ważności 5 kwietnia 2018

Koszykowski Michał - koniec ważności 8 kwietnia 2018

Bernacki Kacper -koniec ważności 4 kwietnia 2018

Koncewicz Olaf -koniec ważności3 kwietnia 2018

Markowski Michał brak licencji i kart zdrowia

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu zawodnik nie pojedzie na eliminacje.