A A A

Kontakt

UKS Wygoda Białystok
Siedziba klubu
Białystok ul. Jesienna 8
Kod pocztowy 15-151
tel. (085) 654 51 48
e-mail:ukswygodabialystok@o2.pl

 

BANK PEKAO S.A. /O Białystok Nr konta 51 1240 5211 1111 0000 4929 2457