A A A

Puchar Polski w kolarstwie przełajowym Białystok 15.12.2013 r

 

REGULAMIN

PUCHAR POLSKI W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM

BIAŁYSTOK 15.12.2013

WYŚCIG O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

1.Cel zawodów

•Popularyzacja kolarstwa przełajowego na terenie miasta Białegostoku

•propagowanie sportu kolarskiego, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia

•Wyłonienie klasyfikacji rocznej Puchar Polski 2013/2014 w kolarstwie przełajowym

•Promocja firm współpracujących ze sportem kolarskim

2. Organizatorzy:

MOSiR Białystok

Uczniowski Klub Sportowy Wygoda w Białymstoku

Podlaski Okręgowy Związek Kolarski

Sponsorzy : Mazowiecka spółka Gazownictwa Oddział Białystok, APG W. Kisielewski i J. Kierdelewicz,

PRD Grabek

3. Termin i miejsce imprezy

Wyścig rozegrany zostanie w dniu 15 Grudnia 2012 w Białymstoku na terenie Parku Zwierzynieckiego

położonego między ulicami : Zwierzyniecką , 11 Listopada, Podleśną

Przyjmowanie ekip, zapisy w dniu zawodów: godzina 8:00 -10:30

Biuro wyścigu w dniu 15.12.2013 w Białymstoku: Pawilon Lodowiska ul. 11 listopada 28

Email do biura wyścigu: ukswygoda@wp.pl

4. UCZESTNICTWO

W zawodach prawo startu mają zawodniczki, zawodnicy posiadający ważną licencje kolarską na rok

2013 oraz ważne badania lekarskie wg. przepisów PZKol, a także amatorzy

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol. Wyścig będzie miał charakter przełajowy

zostanie rozegrany na dystansach :

Kategoria żak, młodziczka – 15min

Kategoria młodzik, Juniorka młodsza – 20 min

Kategoria junior młodszy, juniorka, kobiety open, masters III – 30min

Kategoria junior, masters I, masters II, Amator – 45 min

Kategoria elita, orlik – 60 min

ZASADY FINANSOWANIA:

-koszty organizacyjne i nagród ponosi Organizator

-koszty przyjazdu i pobytu pokrywają jednostki delegujące

-startowe według przepisów PZKol.

5. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy przesyłać na adres

UKS „WYGODA” Białystok

ul. Jesienna 8, 15-151 Białystok

tel./fax. (085) 654 51 48

e-mail ukswygoda@wp.pl

Bądź w biurze zawodów w dniu wyścigu.

Nagrody :

Organizator zapewnia nagrody rzeczowe i finansowe oraz puchary dla zwycięzców w

poszczególnych kategoriach.

Pula nagród finansowych wypłaconych w gotówce wyniesie 5000zł.

Szczegółowy wykaz nagród zostanie podany w dniu zawodów na tablicy informacyjnej.

Program Minutowy:

8.00 - 10.30 Rejestracja zawodników

11.00 Start kategorii: żak, młodziczka

11.15 Start kategorii: młodzik, juniorka mł.

11.40 Start kategorii: junior młodszy, juniorka, kobiety open, masters III

12.20 Start kategorii: junior, masters I, masters II, Amator

13.15 Start wyścigu głównego w kategorii:, elita, orlik,

14.15 Zakończenie i dekoracja zawodników z udziałem Prezydenta Miasta Białegostoku

POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

-zabrania się wjazdu samochodami na teren parku im. Konstytucji 3-go Maja ze względu na

historyczny charakter parku

-każdy uczestnik wyścigu startuje na własną odpowiedzialność

-organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione podczas trwania

zawodów

-wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby

-organizator zapewnia opiekę medyczną

-skład komisji sędziowskiej wyznaczy Komisja przełajowa przy PZKol uwzględniając prace

okręgowej komisji POZKol. w Białymstoku .

-w sprawach sportowych nie objętych niniejszym regulaminem i przepisami PZKol decyduje

organizator w porozumieniu z sędziom głównym.

-osobą odpowiedzialną za organizacje wyścigu w Białymstoku jest Wiesław Grabek prezes UKS

Wygoda Białystok tel. 798 150 338 e-mail: ukswygoda@wp.pl