A A A

REGULAMIN Mistrzostw Podlaskiego Okręgowego Związku Kolarskiego w jeździe indywidualnej na czas - Supraśl 06.04.2014

1. Cel:

· Wyłonienie Mistrzów Okręgu w  poszczególnych kategoriach wiekowych

· Popularyzacja kolarstwa na terenie powiatu sokólskiego

2. Organizatorzy:

· Starostwo Powiatowe w Sokółce

· Podlaski Okręgowy Związek Kolarski w Białymstoku

· UKS WYGODA Białystok

3. Miejsce:

· Wyścig zostanie przeprowadzony na Majówkę, w okolicy skrzyżowania ulic Nowy Świat i Piłsudskiego

 

4. Termin:

· Wyścig rozegrany zostanie w dniu 06.04.2014

· Start o godzinie  11:00

5. Sposób rozegrania :

Wyścig rozegrany zostanie  jako jazda indywidualna na czas- z półmetkiem.

Rowery szosowe:

· 8 km - Młodzik

· 10 km - Junior Mł. ,Junior, Juniorka, Kobiety Open, Amator, Elita, Masters

Rowery górskie:

· 8km - młodzik, junior mł.

· 10 km - Junior, Elita, Amator

Zwycięzcą w poszczególnych kategoriach zostanie zawodnik, który osiągnie najlepszy czas przejazdu.  Zawodnicy startować będą co 1 minutę.

6. Nagrody

Wydane zostaną  nagrody honorowe tj. medale Mistrzostw Województwa oraz za dalsze miejsca dyplomy. Rowery szosowe i rowery górskie oddzielnie.

7. Postanowienia końcowe

· Zawodników obowiązuje start w kasku

· Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy posiadający licencje i amatorzy, którzy podpiszą stosowne oświadczenie o stanie zdrowia

· komisję sędziowską wyznaczy OPZKol  po uzgodnieniu z organizatorem

· w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator w porozumieniu w sędzią głównym

· opłata startowa wynosi 10 zł od osób dorosłych

 

amatorzy do lat 18 – 5zł