A A A

REGULAMIN XII „RUSZA PELETON”MTB CUP - PUCHAR POLSKI – I seria

I. ORGANIZATOR:

1.1. Organizatorem wyścigu w kolarstwie górskim „ Rusza Peleton” jest:

Uczniowski Klub Sportowy „WYGODA” Białystok ul. Jesienna 8

APG CO. W. Kisielewski, J. Kierdelewicz sp.j. 15-545 Białystok ul. Ciołkowskiego 157

Okręgowy Związek Kolarski w Białymstoku  Białystok ul. Słowackiego 24

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Włókiennicza 2

1.2. Z ramienia organizatora osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie

wyścigu „ Rusza Peleton” są:

Dyrektor wyścigu – Wiesław Kisielewski tel. 601 394 338 apg@apg.pl

Kierownik Biura Zawodów – Waldemar Leszczyński tel.508203854waldi_1953@wp.pl

Komisarz sportowy – Wiesław Grabek tel. 798 150 338  ukswygoda@wp.pl

1.3. Termin i miejsce:

1.3.1. Wyścig kolarski MTB „ Rusza Peleton” odbędzie się w dniach:

12.04.2014 w Białymstoku – XCE (SPRINT)  - LAS PIETRASZE

13.04.2014 w Białymstoku –XCO (CROSS Country)  - LAS PIETRASZE

1.3.2. Wyścigi odbędą się na trasach okrężnych i zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami UCI i PZKol

W Białymstoku XCE na trasie o dł. 1000m start i meta Pietrasze

W Białymstoku XCO na trasie dł. 4.0 km start i meta Pietrasze Polana

II. KLASA WYŚCIGU

3.1. Wyścig w kolarstwie górskim „ Rusza Peleton” jest umieszczony w kalendarzu imprez sportowych Polskiego Związku Kolarskiego w części kolarstwo MTB w randze Pucharu POLSKI oraz w kalendarzu Podlaskiego Okręgowego Związku kolarskiego

3.2. Do Pucharu Polski zaliczone zostaną wyniki zawodników i zawodniczek w kategorii Elita, U-23, Junior, Juniorka, Junior młodszy, Juniorka młodsza

III. UCZESTNICTWO

3.1. W wyścigu prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni przez macierzyste kluby, zweryfikowani w Biurze Zawodów. Obowiązują licencje na rok 2014 wydane przez Narodowe Federacje Kolarskie. Od kategorii junior, junior młodszy, młodzik, żak wymagane będą aktualne badania lekarskie.

3.2. W wyścigu XCE (Sprint) prawo startu maja zawodnicy i zawodniczki kategorii:

Elita mężczyzn (open)               17 lat i starsi

Elita kobiet (open)                    17 lat i starsi

3.3. W wyścigu XCO prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy

Elita mężczyzn (open)                 19 lat i starsi

Elita kobiet (open)                      19 lat i starsi

Poniżej 23 lat                              19-22 lata

Poniżej 23 lat kobiety                  19-22 lata

Junior                                        17-18 lat

Juniorka                                     17-18 lat

Junior młodszy                           15-16 lat

Juniorka młodsza                        15-16 lat

Młodzik                                      13-14 lat

Żak (chłopcy – dziewczęta)         11-12 lat

Masters – Amator                       30 lat i starsi

3.4. Wszyscy uczestnicy Wyścigu „RUSZA PELETON”  powinni posiadać ubezpieczenie OC i NW.

3.5. Zawodnicy i zawodniczki mają obowiązek startu w sztywnych kaskach zgodnie z przepisami PZKol.

3.6. Zgłoszenia do wyścigu XCE i XCO należy nadsyłać na formularzach zgłoszeniowych na adres e-mail organizatora. apg@apg.pl do dn.10.04.2014

IV. BIURO WYŚCIGU

4.1. Biuro wyścigu w dniu 12.04.2014 czynne będzie od godz. 12.00 (namiot organizatora) przy trasie wyścigu w miejscu STARTU i METY – Polana Pietrasze i czynne będzie w godzinach trwania wyścigu zgodnie z programem minutowym.

4.2. Biuro wyścigu w dniu 13.04.2014 czynne będzie od godz. 9.00 (Namiot organizatora) przy trasie wyścigu w miejscu STARTU I METY – Polana Pietrasze i czynne będzie zgodnie z programem wyścigu XCO.

4.3. Przedstawiciele ekip muszą potwierdzić udział zawodników prezentując  licencje w biurze zawodów

4.4. Obowiązkowe odprawy kierowników  ekip, trenerów z Organizatorem i Sędzią Głównym w terminach określonych programem minutowym wyścigu.

V. TRENINGI

5.1. Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji i zakończeniu wszelkich formalności rejestracyjnych i wydaniu numerów. Podczas treningu zawodnik musi posiadać numer.

5.2. Czas treningu zgodnie z programem

5.3. Podczas trwania zawodów zabrania się przejazdów treningowych.

VI. KLASYFIKACJA. Zasady rozgrywania wyścigu „RUSZA PELETON” – Pucharu Polski

6.1. Wyścigi XCE i XCO zostaną rozegrane zgodnie z przepisami UCI i PZkol. a w szczegółach z niniejszym regulaminem

6.2. Wyścig XCE i XCO rozgrywane są wyłącznie w kategoriach indywidualnych dla każdej kategorii wiekowej.

6.3. Ustawienie zawodników i zawodniczek na starcie wg. klasyfikacji rocznych roku 2013 w MTB PZkol

Zawodnicy niesklasyfikowani będą losowani.

6.4. Ustala się czas trwania poszczególnych wyścigów na czasy minimalne:

Kategoria wiekowa                                    Czas minimalny                   Czas maksymalny

Elita + U23                                               1,30                                    1,45

Junior                                                       1,00                                    1,15

Junior młodszy                                         0,45                                    1,00

Juniorka młodsza                                      0,45                                    1,00

Młodzik                                                    0,30                                    0,45

Żak                                                          0,20                                    0,30

Kobiety Open                                           1,00                                    1,30

Kobiety Junior 0,45                                    1,00

Kobiety Młodzik                                        0,30                                    0,45

Masters, Amator                                       1,15                                    1,30

6.5. Do wyścigu w formacie XCE kluby mogą zgłosić dowolną liczbę zawodników i zawodniczek. Potwierdzenie zgłoszenia powinno nastąpić  przed odprawą techniczną wyścigu.

6.6. W wyścigu formatu XCE zawodnicy startują w rundzie kwalifikacyjnej do 32 bądź 16-12 na dystansie 1 okrążenia  o długości  1000m. Kolejność startu wg. rankingu PZkol.

VII. NAGRODY

W wyścigu XCO najlepsi zawodnicy i zawodniczki otrzymają za zajęcie trzech pierwszych miejsc Puchary oraz nagrody pieniężne wg wykazu:

Elita Mężczyzn (open)

Elita Kobiet (open)

Junior

Juniorka

Junior młodszy

Juniorka młodsza

1.

600 zł

400 zł

300 zł

250 zł

250 zł

200 zł

2.

450 zł

300 zł

250 zł

200 zł

200 zł

150 zł

3.

350 zł

200 zł

200 zł

150 zł

150 zł

100 zł

4.

250 zł

150 zł

150 zł

100 zł

100 zł

80 zł

5.

200 zł

100 zł

100 zł

50 zł

80 zł

50 zł

6.

150 zł

50 zł

50 zł

7.

100 zł

8.

50 zł

Suma nagród 6510,- złotych

Uwaga: ilość nagród może być ograniczona w przypadku,  gdy ilość zawodników jest mniejsza niż 2 krotność przewidzianych nagród ( np. Elita M – wystartowało 12 zawodników, ilość nagród wydana 6)

W kategorii Masters, Amator, Młodzik, Młodziczka, Żak  za pierwsze trzy miejsca Puchary i nagrody rzeczowe do 5 miejsca.

Nagrody w XCE

W wyścigu XCE zawodnicy uczestniczący w wyścigach finałowych otrzymają medale i nagrody pieniężne wg.  wykazu:

Elita Mężczyzn (open)

Elita Kobiet (open)

1.

500 zł

300 zł

2.

350 zł

200 zł

3.

200 zł

150 zł

4.

100 zł

100 zł

 

Nagrody zostaną wydane bezpośrednio podczas dekoracji

Do dekoracji zawodnik zgłasza się w stroju sportowym

VIII. POMOC TECHNICZNA

Pomoc techniczna dozwolona zgodnie z przepisami PZkol.

Do wyścigu XCO wprowadza się dwa boksy pomocy technicznej zlokalizowane w strefach bufetów.

IX. CEREMONIA DEKORACJI

Ceremonia dekoracji odbędzie się zgodnie z programem minutowym. Zawodnicy mają obowiązek zgłosić się do dekoracji w strojach  sportowych.

X. KARY

W zakresie kar obowiązują przepisy PZKol

XI. PROGRAM WYŚCIGU „ RUSZA PELETON” PUCHAR POLSKI MTB

11.1.     12 KWIETNIA 2014 BIAŁYSTOK

Wyścigi XCE w Kategorii Kobiety (Open), w kategorii Elita Mężczyzn (Open)

1200 – 1300 Rejestracja zawodników

1300 – 1400 Zapoznanie się z trasą (oficjalny trening)

1345 Odprawa techniczna XCE

1400 Start eliminacje – Kobiety, Mężczyźni,

1500 Wyścigi finałowe

1600 Dekoracja

11.2.     13 KWIETNIA 2014 BIAŁYSTOK – LAS PIETRASZE

900 – 1000 Oficjalny trening na trasie XCO

945 Odprawa techniczna

1000 – 1020 Wyścig kategorii Żak

1030 – 1100 Wyścig kategorii Młodzik

1032– 1100 Wyścig kategorii Młodziczka

1110 – 1155 Wyścig kategorii junior młodszy

1112 – 1155 Wyścig kategorii juniorka młodsza

1200 Dekoracja kategorii Żak, Młodzik, Junior młodszy

1215 – 1315 Wyścig kategorii Junior

1217 – 1315 Wyścig kategorii Masters

1320 – 1420 Wyścig kategorii Kobiety open (Elita, U-23, Juniorka)

1430 – 1600 Wyścig kategorii Elita mężczyzn open

1440 – 1600 Wyścig kategorii Amator

1615 Dekoracja kategorii Junior, Juniorka, Elita Kobiet (Open), Elita mężczyzn, Masters, Amator.

XII.  TRASA

Wyścig XCO rozegrany zostanie na pętli  o długości około 4 km .

Wyścig XCE rozegrany zostanie na trasie  o długości około 1 km .

XIII.  Kwalifikacje i Finały XCE

Kolejność numerów i startów w kwalifikacjach wg rankingu PZKol 2013, zawodnicy niesklasyfikowani będą losowani. Wydawanie numerów do rundy finałowej- bezpośrednio przed rundą.

XIV. ZASADY FINANSOWANIA

14.1 koszty organizacyjne pokrywa organizator wyścigu

14.2. Koszty uczestnictwa pokrywają zainteresowane kluby bądź zawodnicy

14.3. Opłata startowa zgodnie z przepisami PZkol ; kat Masters i Amator – 30zł

XV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zawodnicy powinni stosować się do znaków ostrzegawczych ustawionych wzdłuż trasy oraz dostosować się do wskazań sędziów.

XVI. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE.

Zawodnicy mają obowiązek startować w kaskach sztywnych, numer powinien być umieszczony na kierownicy roweru oraz na plecach zawodnika (tylko dla XCO)

XVII. KOMISJA SĘDZIOWSKA

Skład zostanie opublikowany po delegowaniu przez PZkol Komisarzy

XVIII. KONTROLA  ANTYDOPINGOWA

Podczas wyścigu Pucharu Polski obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZkol

Badania – pobranie próbek zostaną przeprowadzone pod adresem ZS ul. Pietrasze Białystok

XIX. POMOC MEDYCZNA

19.1. Zlokalizowana przy trasie wyścigu w okolicach STARTU I METY

19.2. Placówki NFZ

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK

Białystok, ul. Sienkiewicza 79

Dziecięcy Szpital Kliniczny

Białystok, ul. Waszyngtona 17

Wojewódzki Szpital Zespolony

Białystokul. Wołodyjowskiego 2

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Białystok, ul. M. C. Skłodowskiej 24a

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20.1. Za wypadki spowodowane przez zawodniczki  i zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności

Czyni się odpowiedzialnych kierowników ekip i trenerów za:

- przestrzeganie regulaminu i przepisów wyścigu XCO i co za tym idzie przestrzeganie programu minutowego oraz innych zaleceń Komisji Sędziowskiej i organizatora.

20.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu i powrotu z imprezy.

20.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione, czy zagubione podczas wyścigu.

20.4. Nieznajomość regulaminu, jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatorów i Komisję Sędziowską za wytłumaczenie.

20.5. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem wyścigu.