A A A

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu UKS WYGODA w latach 2013-2016

W dniu 17.02.17 odbylo się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze UKS WYGODA za lata 2013-2016.

 

W załączeniu sprawozdanie merytoeyczne.