A A A

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze - 17.02.2017

Na podstawie statutu  paragraf 17, zarząd KLUBU UKS Wygoda Bialystok zwoluje Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze zwyczajne za okres 2013 -2016 na dzień 17.02.2017 godzi. 17.00 w pierwszym terminie i 17.02.2017 godz. 17.30 w drugim terminie. Miejscem walnego zebrania klubu będzie zespół szkól nr. 3 ul. Jesienna 8 w Bialymstoku.