A A A

Wyjazd na obóz w dniu 19.01.19 o godz. 10.00 ul. Jesienna 8, Bialystok

Wyjazd na obóz sportowy w dniu 19.01.2019 o godzinie 10.00

Wyjazd z pod szkoly Nr 8 ul. Jesienna 8, Białystok

Niezbedne jest wniesienie wpłaty własnej przed wyjazdem na obóz

Kwotę te należy wpłacić na konto Klubu UKS WYGODA Białystok

nr konta 51 1240 5211 1111 0000 4929 2457

Klub wystawi racunek na wniesioną wpłatę.