A A A

XIV Rusza Peleton Klasyfikacja Drużynowa

W załączniku klasyfikacja drużynowa - zsumowane zostały drużyny z szansami( a nawet nie) do generalki. Drużyny z bardzo małą punktacją nie zostały zliczone.