A A A

XXVII Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Niemen"

W dniach 24-27.07.14r odbył się etapowy wyścig szosowy "Niemen" na którym startowało pięciu zawodników naszego klubu. Frekfencja

startujących sięgała blisko stu zawodników z Polski, Białorusi i Rosji. Biorąc pod uwagę poszczególne etapy wyścigu nasi zawodnicy pojechali w

nim na miarę swoich możliwości. W samej ocenie zawodników wyścig należał do bardzo wymagających, o ile w wyścigach etapowych było nie

najgorzej to już w jeżdzie na czas czy też w kryterium dało się zauważyć ogromną przewagę zawodników z kadry narodowej oraz najlepszych

zawodników z Białorusi i Rosji.