A A A

Zebranie sprawozdawcze za rok 2010

Członkowie Zarządu

Zawodnicy

Zaproszeni Goście

Niniejszym informujemy że zwołujemy zebranie sprawozdawcze za rok 2010 na dzień 10 marca na godz. 17:00 drugi termin 17:15.

Miejscem zebrania zarządu z zawodnikami będzie sala Zespołu Szkół

Nr 3 w Białymstoku.

Tematem zebrania będzie:

¾ Sprawozdanie merytoryczne na rok 2010

¾ Bilans i informacje szczegółowe do bilansu

¾ Program Szkolenia i startów w sezonie 2011

¾ Wolne wnioski

Prezes Klubu:

Wiesław Grabek